Gestaltterapi

Individuell samtaleterapi i 55 minutter (5 minutter til prosessnotat og faktura). Individual psychotherapy for 55 minutes. Adresse: Helgesens gate 10b, 0553 Oslo (inngang fra hjørnet)

Parterapi 90 minutter (selv om det står 120)

Parterapi fungerer ofte best i 90 minutters seanser (i kalender står det 2 timer). Couples therapy for 90 minutes (though it says 2 timer in the calendar). Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Coaching

Coaching for innsikter og resultater både profesjonelt og privat. Effektiv coaching i 55 minutter. Her vil det snart ilegges mva som det ikke lenger er fritak for. Coaching for insights and results both profesionally and privately. This now includes VAT. Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Veiledning individuelt

Individuell veiledning på det å løse en krevende situasjon i en profesjonell sammenheng eller andre situasjoner. Kvalifiserer som 1 time PFO (Profesjonell Faglig Oppdatering) for gestaltterapeuter. Varighet 55 minutter. Professional supervision for psychotherapists and other professionals. Duration: 55 minutes. Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Student-terapi

Gestalt-studenter som går i terapi over tid får ca 20% rabatt. Jeg er godkjent gestaltterapeut og veileder fra NGI, NGF, EAGT. Du får dokumentasjon på avholdt terapi. Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Nettbasert / Online conversation

Dette er terapi, coaching eller veiledning via Whereby.com (ligner på Zoom) som er en sikker server. Du trenger ikke laste ned noe. This is therapy, coaching or councelling via Whereby.com (similar to Zoom) that is a secure server. You don't have to download anything.

Intervju til forskning 45 minutter

Dette er for deg som er invitert til å gjennomføre et intervju enten gjennom et fysisk møte eller på nett. Hvis ikke annet er avtalt vil fysisk oppmøte skje i Helgesens gate 10, 0553 Oslo, i lokalene til Oslo Buddhistsenter.

International therapy/coaching

Therapy or coaching online to a reduced price for people from countries with lower general income level than Norway.

Walk & talk

Vi går en tur langs Akerselva mens vi snakker om det du vil utforske. Kanskje setter vi oss på en benk. Vi starter fra Helgesens gt 10b.

Samtale mellom menn

Fortrolig samtale med meg som mann om temaer det kan være vanskelig å snakke om med andre. Du kan bestille dette som walk & talk.