Timebestilling hos Pustepause

Velg tjeneste får å bestille time.
Please select the appointment type to make a booking.

Gestaltterapi

Individuell samtaleterapi i 55 minutter (5 minutter til prosessnotat og faktura).
Individual psychotherapy for 55 minutes.

1 hour

NOK 880.00

Parterapi 90 minutter (selv om det står 120)

Parterapi fungerer ofte best i 90 minutters seanser (i kalender står det 2 timer).
Couples therapy for 90 minutes (though it says 2 timer in the calendar)

2 hours

NOK 1,300.00

Coaching

Coaching for innsikter og resultater både profesjonelt og privat. Effektiv coaching i 55 minutter.
Coaching for insights and results both profesionally and privately.

1 hour

NOK 880.00

Veiledning individuelt

Individuell veiledning på det å løse en krevende situasjon i en profesjonell sammenheng eller andre situasjoner. Kvalifiserer som 1 time PFO (Profesjonell Faglig Oppdatering) for gestaltterapeuter. Varighet 55 minutter.
Professional supervision for psychotherapists and other professionals. Duration: 55 minutes.

1 hour

NOK 880.00