Gestaltterapi

Individuell samtaleterapi i 55 minutter (5 minutter til prosessnotat og faktura). Individual psychotherapy for 55 minutes. Adresse: Helgesens gate 10b, 0553 Oslo (inngang fra hjørnet)

Parterapi 90 minutter (selv om det står 120)

Parterapi fungerer ofte best i 90 minutters seanser (i kalender står det 2 timer). Couples therapy for 90 minutes (though it says 2 timer in the calendar). Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Coaching

Coaching for innsikter og resultater både profesjonelt og privat. Effektiv coaching i 55 minutter. Her vil det snart ilegges mva som det ikke lenger er fritak for. Coaching for insights and results both profesionally and privately. This now includes VAT. Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Veiledning individuelt

Individuell veiledning på det å løse en krevende situasjon i en profesjonell sammenheng eller andre situasjoner. Kvalifiserer som 1 time PFO (Profesjonell Faglig Oppdatering) for gestaltterapeuter. Varighet 55 minutter. Professional supervision for psychotherapists and other professionals. Duration: 55 minutes. Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Student-terapi

Gestalt-studenter som går i terapi over tid får ca 20% rabatt. Jeg er godkjent gestaltterapeut og veileder fra NGI, NGF, EAGT. Du får dokumentasjon på avholdt terapi. Adresse: Helgesens gate 10b,0553 Oslo (inngang på hjørnet Helgesens gate-Markveien).

Nettbasert / Online conversation

Dette er terapi, coaching eller veiledning via Whereby.com/pustepause (ligner på Zoom) som er en sikker server. Du trenger ikke laste ned noe. This is therapy, coaching or councelling via Whereby.com/pustepause (similar to Zoom) that is a secure server. You don't have to download anything.

Intervju til forskning 45 minutter

Dette er for deg som er invitert til å gjennomføre et intervju enten gjennom et fysisk møte eller på nett. Hvis ikke annet er avtalt vil fysisk oppmøte skje i Helgesens gate 10, 0553 Oslo, i lokalene til Oslo Buddhistsenter.

International therapy/coaching

Therapy or coaching online to a reduced price for people from countries with lower general income level than Norway.

Walk & talk

Vi går en tur langs Akerselva mens vi snakker om det du vil utforske. Kanskje setter vi oss på en benk. Vi starter fra Helgesens gt 10b.